MEMA
Memur Maaş Proğramı

Yeni Özellikler

[ Özellikler ] [ Yenilikler ] [ Örnekler ] [ Katsayılar ]

Yeni sürümlerde yapılan değişiklik ve düzeltmeler listesi

Version 2.56 10.01.2008 2008 yılından itibaren Asgari Geçim İndirimi uygulaması eklendi.
Version 2.56a 11.01.2008 Asgari Geçim İndirimi bordro hesaplamalarına doğrudan yansıtıldı.
Version 2.56b 11.01.2008 Asgari Geçim İndirimi yıllık değil aylık üzerinden hesaplanacak şekilde yenilendi.
Version 2.56c 25.01.2008 Sakatlık indirimi sonucu oluşan gelir vergisi hatalı etkileşimi düzeltildi.
Version 2.56d 10.02.2008 Asgari geçim indirimi detaylı el bordrosundaki hatalı etkileşimi düzeltildi.
Version 2.56e 10.02.2008 Asgari geçim indirimi Banka Listesi hatalı etkileşimi düzeltildi.
Version 2.56h 14.02.2008 Asgari geçim indirimi Banka Disketi hatalı etkileşimi düzeltildi.
Version 2.55 04.04.2006 Bazı kişilerde Emekli Sandığı kesintisinde oluşan 1 YKrş hata düzeltildi.
    Sendika Kesintisi Vergi Muafiyeti eklendi
Version 2.55c 06.07.2006 Sendika Ödeneği Sendika Kesintisinden Fazladır Uyarı Mesajı kaldırıldı.
Version 2.55d 15.09.2006 Yıllık Gelir Vergisi %27 ve %35 dilimleri yeniden düzenlendi.
Version 2.54 20.01.2006 Vergi iadesi 2006 (3300.- & 6600.) ve 2007 (3600.- & 7200.-) değerleri eklendi.
Version 2.53 01.07.2005 Aylıktan yüksek olan Emekli Ek Gösterge farkı kişinin emekli keseneğine yansıtıldı.
Version 2.52 04.02.2005 Maliye Bakanlığı 43 Nolu Gamga Vergisi Tebliğince vergi iadesinden damga vergisi kaldırıldı.
    Ekders uygulamalarındaki ders ücreti hatası giderildi.
    İlksan listesine İlksan numarası eklendi.
    Şubat aylarındaki Kıst maaş hesaplama hatası düzeltildi.
    Yazıcı dökümlerinde sehven kalan bin TL ifadeleri YTL olarak düzeltildi.
Version 2.51 15.01.2005 Otomatik Artışları Hesaplama sistemindeki YTL hatası giderildi.
    Yazı ile rakam yazmadaki hatalar giderildi.
    Kuruş yuvarlama sistemi düzeltildi.
Version 2.50c 15.01.2005 Vergi iadesi sistemi 2005 yılı uyarlamaı yapıldı.
    Ek Ders Uygulamalı Eski MEMA Dosyası update hatası düzeltildi.
    Personel için Banka Şube Kod Numarası eklendi
    Vakıflar Bankası disket dosyası Yeni TL uygulaması hazırlandı
Version 2.50 01.01.2005 Yeni TL Uygulaması Eklendi.
    BDE üst versiyon uygulandı ve MEMA kurulum sistemine eklendi.
    Çocuk yardımı 4 adet olarak düzenlendi. (15.01.2005 ten itibaren geçerlidir)
Version 2.33 15.08.2004 Terfi - Eski Maaş Düzeltmesi bölümünde eksiklik giderildi.
Version 2.32b 15.06.2004 Üniversite Tazminatı 14 gün Fark Hatası düzeltildi
    İcra kesinti sistemindeki küçük bir hata düzeltildi.
Version 2.32 15.03.2004 El bordrosunda Vergi İadesi gözükmeme hatası giderildi.
Version 2.31 15.01.2004 Memur Sicil numarasına Vergi Numarasıda yazılabilecek duruma getirildi.
Version 2.30 01.01.2004 14 Günlük Fark Maaş hesabında gün sayısı değiştirildi. Örnek: 1.Ocak Farkı 31 güne bölünerek hesaplanır.
    Bordro özel kesintileri, Sendika Kesintisi matrahından çıkartıldı.
Version 2.29 01.06.2003 Vakıflar Bankası Disket bilgileri sistemi güncellendi.
Version 2.28 01.06.2003 01.01.2004 tarihinden itibaren Sakatlık İndirimindeki değişiklik programa işlendi.
    14 Günlük Fark Maaş hesabında gün sayısı değiştirildi. (2.28c)
Version 2.27 01.04.2003 15.05.2003 tarihinde Emekli Şahıs keseneği %17 ve sonrasında %16 oldu.
Version 2.26 15.01.2003 Ek Ders sıfıra yuvarlamları düzeltildi.
Version 2.25 01.01.2002 Aile ve Çocuk Yardımı 15 günlük Fark Hesaplamasında düzeltme yapıldı
    01.01.2003 tarihinden itibaren sonuç rakamlarda 50 bin TL ye yuvarlama yapıldı
Version 2.24 15.09.2002 Fazla Mesai Tazminatı Vergi Matrahına Eklendi.
    Bankacılık Tazminatı Eklendi (Dmg. Vrg. İstisnalı).
    3 adet seçenekli tazminatlar Kurumlar bilgisi içine alındı.
    Tasarruf Sicil No >> Memur Sicil No olarak Değiştirildi.
    Tahakkuk Müzekkeresi yeni uygulamalara göre düzenlendi.
Version 2.23 15.03.2002 Tayın ve Fazla Mesai Tazminatı özellikleri eklendi.
Version 2.22 01.02.2002 Banka Disketi Özelliği Eklendi.
Version 2.21 01.11.2001 Tasarruf Kesintileri Programdan çıkartıldı.
    Sendika Kesintisi ilave edildi.
Version 2.20 01.08.2001 Muhasebe Bordrosu İcmal Sayfası Eklendi
    Yazıcı döküm alma penceresinde değişiklik yapıldı.
    Personel Maaş El Bordroları Genişletildi.
Version 2.19 01.07.2001 Personel Bildirimi Formu Rapor Süreleri ile Yenilendi
Version 2.18 01.05.2001 Bir Aylık Fark Maaş Bordrosu Eklendi
Version 2.17 01.02.2001 Resim ekleme özelliği kolaylaştırıldı.
    Emekli Sandığı Yılsonu dökümleri DOS formatınada uygun hale getirildi.
Version 2.16 01.01.2001 Bazı küçük hatalar telafi edildi.
Version 2.15a 15.09.2000 1998 Yılı Vergi İade sistemi tamamen iptal edildi. Normale dönüldü.
    El Bordroları DotMatrix Yazıcıya uygun hale getirildi.
    Bazı hatalar düzeltildi.
Version 2.15 15.09.2000 Tazminat ve Ödenekler ilave edildi - genişletildi.
    Yazıcı Fontu seçeneklerine ilave yapıldı.
Version 2.14 15.08.2000 Dosya Yedekleme sistemi eklendi.
    Yazıcı dökümlerinde font seçeneği basit ve kullanışlı duruma getirildi.
    Kıst Maaş Hesaplamasında düzeltmeler yapıldı.
Version 2.13 --- 13 Rakamı uğursuz olduğu için kullanmadım.
Version 2.12 15.07.2000 Dot Matrix (Nokta vuruşlu) yazıcılara uygun döküm alınabilir.
    Yazıcı dökümleri text (txt) dosyası olarak bilgisayara kaydedilebilir.
    Yazıcı dökümlerini İta Amiri / Tah. Memuru veya Mutemet imzalayabilir.
    Emekli Sandığı kesintileri dökümü eklendi.
    01.06.2000 tarihinden itibaren Tasarruf kesintisi iptal edildi.
Version 2.11 15.04.2000 Tam ekran çalışabilir özelliği eklendi.
    Damga vergisinde hesaplamada yuvarlama hataları düzeltildi.
Version 2.10b 15.02.2000 Makam Tazminatı ayrıca ilave edildi
    Kıst maaş hesaplamasındaki sorunlar giderildi.
Version 2.10a 15.02.2000 Özel Gider İndirimi (Vergi iadesi) Bordrosu yenilendi.
Version 2.10 15.02.2000 MEB Öğretim elemanları için Ek Ders Puantajı ve Bordrosu eklendi.
    Tahakkuk verileri TAKA Formatında dosyalara kaydedilir.
    TAKA - Tahakkuk Kayıtları Proğramı MEMA içine ilave edildi.
    Listelemeler esnasında sıralama özelliği geliştirildi.
Version 2.06a 15.01.2000 Lisan ve OHAL Tazminatları uygulaması geliştirilmiştir.
    Yardım dosyası yeni düzenlemelere göre değiştirilmiştir.
Version 2.06 15.01.2000 Türkçe harf ayarları için BDE ayarlarını düzeltmeye gerek yoktur.
    Özel Gider İndirimi Yılsonu Listesi (Yıllık Glr. Vrg.Mtrh) Hazırlanabilir.
    1.1.2000 tarihinden itibaren ödemeye esas rakamlar 10 bin TL ye yuvarlanacaktır.
    Yardım dosyasına 14 günlük fark maaşlarla ilgili detaylı açıklama ilave edildi.
Version 2.05a 15.11.1999 Kullanıcı hatalarını engellemek için mesajlar ilave edildi.
Version 2.05 15.11.1999 Veri dosyası sayısı azaltıldı.
    Dosya erişimleri hızlandırıldı.
    OHAL vb tazminatların kullanımı sağlandı
    Otomatik Setup (Kurulum) sistemi Türkçeleştirildi.
Version 2.04 15.10.1999 Yazıcı ayarlarının yapılması seçeneği eklendi ve geliştirildi.
    A4 ve daha büyük kağıtlara yatay bordro dökümü eklendi.
    Yazıcı dökümünde font cinsi ve büyüklüğü seçilebilinir.
Version 2.03 15.09.1999 Veri dosyalarının bakımı ilave edildi.
    Windows Türkçe ayarları proğram içinden yapılıyor.
    Damga vergisi kanunu değişikliği uygulandı.
    Personel listesinin resimli listesi yazıcıdan alınabilir.
Version 2.02 15.08.1999 Yasal bilgiler liste olarak yazıcıdan alınabilir.
    Personel bilgileri bölümünde resim bulundurulabilir.