Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  835
Emeklilik :  835
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Engellilik Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/01/2019 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 1,759.71 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 2,882.62 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 191.88 TL
Gösterge : 109.04 Emekli Keseneği Krm. : 576.53
Ek Gösterge : 0.00 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 2,044.18 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 47.01 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 20.70 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 607.92 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 0.00 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 65.29 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 3,470.67
Gelir Vergisi : 72.07
Damga Vergisi (7.59) : 21.47
Emekli Keseneği Şhs. : 461.22
Emekli Keseneği Krm. : 576.53
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 1,131.29
Net : 2,339.38 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor