Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  1500
Emeklilik :  1500
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Sakatlık Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/07/2015 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 1,387.59 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 2,791.91 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 90.11 TL
Gösterge : 124.62 Emekli Keseneği Krm. : 558.39
Ek Gösterge : 299.10 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 1,300.54 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 41.54 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 68.50 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 1,065.54 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 177.30 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 41.54 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 3,677.07
Gelir Vergisi : 118.02
Damga Vergisi (7.59) : 22.00
Emekli Keseneği Şhs. : 446.71
Emekli Keseneği Krm. : 558.39
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 1,145.12
Net : 2,531.95 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor