Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  1500
Emeklilik :  1500
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Engellilik Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/01/2019 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 2,151.25 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 4,574.51 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 191.88 TL
Gösterge : 195.89 Emekli Keseneği Krm. : 914.91
Ek Gösterge : 470.14 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 2,044.18 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 65.29 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 107.68 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 1,674.90 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 278.69 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 65.29 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 5,816.97
Gelir Vergisi : 130.80
Damga Vergisi (7.59) : 34.59
Emekli Keseneği Şhs. : 731.93
Emekli Keseneği Krm. : 914.91
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 1,812.23
Net : 4,004.74 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor